Peranan Guru dalam Abad ke-21. Adakah kita telah bersedia? ?>

Peranan Guru dalam Abad ke-21. Adakah kita telah bersedia?

Dalam kita melangkah ke masa hadapan, ternampak jelas keperluan kelas di abad ke-21 amat berbeza dengan keperluan kelas abad ke -20. Dalam kelas abad ke-21 guru adalah pemudah cara kepada pembelajaran pelajar dan pencipta persekitaran kelas yang produktif di mana pelajar membentuk kemahiran untuk masa depan mereka. Kelas abad ke-21 harus boleh membentuk kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran komunikasi yang efektif dan pengetahuan tentang teknologi. Strategi pengajaran abad ke-20 mungkin sudah tidak lagi sesuai dan efektif. Aspek pedagogi dan kurikulum…

Read More Read More

Budaya penyelidikan guru di sekolah. Isu dan cabaran guru untuk menjalankan penyelidikan ?>

Budaya penyelidikan guru di sekolah. Isu dan cabaran guru untuk menjalankan penyelidikan

Penyelidikan adalah salah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh guru agar kualiti pendidikan dapat dicapai bagi memenuhi hasrat dan kehendak negara. Penyelidikan merupakan suatu usaha yang sistematik untuk mendapatkan jawapan kepada suatu masalah. Biasanya, penyelidikan dilakukan apabila ada masalah, isu dan keperluan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Konsep guru sebagai penyelidik turut dibahaskan dalam literatur pendidikan guru, terutamanya berkaitan dengan reformasi pendidikan dan peningkatan profesionalisme guru. Secara umumnya, penyelidikan dilakukan dengan bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kepentingan Penyelidikan Trend globalisasi telah…

Read More Read More