Aplikasi Padlet dalam Pengajaran dan Pembelajaran ?>

Aplikasi Padlet dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Saya telah menggunakan aplikasi padlet (http://www.padlet.com) semenjak tahun 2017. Tidak perlu lagi tugasan menggunakan kertas. Sangat sesuai untuk mendapat input segera daripada pelajar secara terus. Pelajar boleh menggunakan notebook, tablet, ipad atau mobile phone yang ada talian broadband atau wifi. Aplikasi ini juga boleh di install ke telefon android atau iphone, selain daripada menggunakan browser seperti Chrome. Apa yg ditaip pelajar akan terus keluar diskrin. Input pelajar boleh dibincangkan segera. Pelajar lain boleh melihat dan membaca apa yang rakan mereka…

Read More Read More

Catatan Ringkas Lawatan ke Timor Leste ?>

Catatan Ringkas Lawatan ke Timor Leste

  Baru-baru ini (bulan November 2017) saya berkesempatan untuk melawat Timor Leste bersama sekumpulan penyelidik UKM di bawah Projek UNESCO. Tujuan lawatan adalah untuk menilai pelaksanaan kurikulum Sains dan Matematik Gred 7 hingga 9, Timor Leste yang dibiayai oleh dana KOICA (Korean International Cooperation Agency) dibawah naungan UNESCO. Kami dikehendaki menemuduga dan mendapatkan maklumat daripada pegawai Kementerian Pendidikan, staf Timor–Leste National Commission for UNESCO, staf SESIM (Pusat Sains dan Matematik, Timor Leste), pengetua/guru besar sekolah, guru-guru serta murid-murid. Prasarana sekolah…

Read More Read More

Perkara utama yang akan dilihat oleh pemeriksa dalam penulisan tesis anda ?>

Perkara utama yang akan dilihat oleh pemeriksa dalam penulisan tesis anda

Antara aspek utama yang harus diberi perhatian dalam kajian kuantitatif : Pengenalan-penulisan umum tentang konteks kajian yang dipilih. Berikan sedikit latarbelakang dan situasi tentang aspek yang ingin dikaji. Aspek pernyataan masalah-Apakah isu dan masalah yang wujud masakini yang anda ingin utarakan? Perlu selari dengan objektif/persoalan kajian anda. Apakah jurang daripada kajian lepas yang ada? Apakah kerangka konseptual dan kerangka teori kajian anda? Perkaitan antara pembolehubah-pembolehubah perlu diperjelaskan. Adakah objektif/persoalan kajian anda selari dengan isu dan masalah dalam pernyataan masalah? Definisi…

Read More Read More

The Role of Teacher Beliefs in Teaching Mathematics ?>

The Role of Teacher Beliefs in Teaching Mathematics

The notion that mathematics teachers’ beliefs toward mathematics teaching and learning influence their teaching practice has been suggested by many researchers. Studies have shown that teachers’ beliefs about mathematics teaching and learning are mostly formed during their own schooling and are developed as a result of their own experiences as mathematics students. Their conceptions about mathematics and how it should be taught are deeply rooted and are difficult to change. In order to understand how a teacher’s belief system can…

Read More Read More

Cabaran Guru dalam Menghadapi Revolusi Industri Ke-4 ?>

Cabaran Guru dalam Menghadapi Revolusi Industri Ke-4

Cabaran Guru dalam Menghadapi Revolusi Industri Ke-4 Seorang guru mempunyai amanah dan tanggung jawab yang berat bagi mendidik pelajarnya. Peranan guru perlu selari dengan perkembangan persekitaran pendidikan masa kini. Ini menuntut komitmen guru yang sanggup menghadapi sebarang perubahan dalam abad ke-21 ini. Tiada guru yang mahukan anak didiknya menjadi insan yang tidak berguna. Amanah yang diberikan kepada guru dalam mendidik pelajar perlu digalas dengan sebaik mungkin. Guru perlu teruskan tugas dan tanggung jawab sedia ada dengan penuh dedikasi dan komitmen…

Read More Read More

Kefahaman Terhadap Konsep STEM ?>

Kefahaman Terhadap Konsep STEM

Kefahaman Terhadap Konsep STEM Keprihatinan terhadap pendidikan STEM sentiasa berkembang kerana keperluan kepada kemahiran STEM untuk memenuhi cabaran ekonomi semakin mendesak. Untuk terus melonjakkan daya saing negara terutamanya di peringkat global, pendidikan STEM perlu terus di terokai. Negara masih memerlukan kepakaran dan kemahiran yang berteraskan bidang STEM. Minat terhadap Sains dan Matematik dalam kalangan murid sekolah boleh dicetuskan kembali melalui pendidikan STEM. Oleh itu, banyak pihak kini berminat dengan pendidikan STEM. STEM adalah akronim kepada Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik….

Read More Read More

Guru Perlu Manfaatkan Peluang Belajar di Peringkat Pengajian Tinggi ?>

Guru Perlu Manfaatkan Peluang Belajar di Peringkat Pengajian Tinggi

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar siswazah dalam kalangan guru yang telah mendapat tawaran ke peringkat sarjana dan doktor falsafah di universiti-universiti tempatan baru-baru. Semangat untuk menimba ilmu dalam kalangan guru harus dipuji. Tetapi untuk mengekalkan prestasi yang cemerlang, semangat sahaja tidak mencukupi jika tiada daya tahan dan usaha berterusan. Perlu konsisten dari segi komitmen dan banyak bersabar dalam mengharungi liku-liku dan halangan semasa pembelajaran. Oleh kerana telah bergelar pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah maka aspek-aspek penting dalam…

Read More Read More

TERAP KEMAHIRAN BERFIKIR MELALUI PENYOALAN ?>

TERAP KEMAHIRAN BERFIKIR MELALUI PENYOALAN

TERAP KEMAHIRAN BERFIKIR MELALUI PENYOALAN Peranan guru dalam menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran amat penting bagi merangsang pelajar supaya mereka turut serta dalam proses pembelajaran. Salah satu cara guru boleh menerapkan kemahiran berfikir semasa mengajar ialah melalui penyoalan. Penyoalan guru merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang boleh merangsang pemikiran pelajar. Melalui penyoalan ini, guru boleh mengesan kefahaman pelajar, menilai keberkesanan pengajaran guru di dalam kelas dan meningkatkan pemikiran pelajar pada aras kognitif yang lebih tinggi. Bagaimanapun, penyoalan…

Read More Read More

Guru Matematik Efektif Murid Aktif ?>

Guru Matematik Efektif Murid Aktif

Peranan seorang guru sangat penting di dalam kelas bagi menarik minat murid untuk belajar. Guru bukan sahaja mengajar dan menerangkan sesuatu konsep kepada muridnya malah juga berperanan sebagai insan pendidik yang sentiasa memberi galakan dan motivasi untuk mereka terus belajar. Sebagai seorang guru matematik, pengajaran matematik perlu menekankan pemahaman konsep dan penguasaan kemahiran dalam bidang seperti nombor, bentuk dan ruang, dan perkaitan serta penggunaan matematik untuk menyelesaikan masalah dalam pelbagai situasi. Selain itu, seorang guru juga harus mempunyai kemahiran menggunakan…

Read More Read More

Keperluan Perkembangan Profesional Guru ?>

Keperluan Perkembangan Profesional Guru

Program perkembangan profesional guru dalam perkhidmatan bagi meningkatkan pengetahuan kandungan dan kemahiran pedagogikal guru sememangnya diperlukan. Bagaimanapun terdapat kajian mengatakan guru tidak pernah atau jarang mengikutinya. Perkembangan profesional guru mesti mendukung pelbagai peluang yang membenarkan guru berkongsi apa yang mereka tahu dan apa yang mereka ingin belajar. Pentadbiran di sekolah dan daerah perlu tahu dahulu keperluan guru sebelum menyediakan sumber bagi perkembangan guru. Perkembangan professional guru mestilah dihalakan kepada keperluan dan keprihatinan guru bagi setiap tahap kepakaran yang berbeza. Pada…

Read More Read More